Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Распоряжение Правительства КР от 9 октября 2012 года № 486-р

материал недоступен на кыргызском языке