Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ФЧМКнын буйруктары

Мыйзамдын атыКөчүрүүКабыл алынган күнү 
ФЧМКнын 2021-жылдын 11-мартындагы № 10/ө буйругу11.03.2021
11.06.2018
11.07.2018
ФЧМКнын 2020-жылдын 11-августундагы № 36/ө буйругу11.08.2020
12.12.2017
12.04.2018
ФЧМКнын 2021-жылдын 12-апрелиндагы № 17/ө буйругу12.04.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 12-майындагы № 23/Ө буйругу
ФЧМКнын 2021-жылдын 12-майындагы № 23/Ө буйругу12.05.2021
ФЧМКнын 2018-жылдын 12-ноябрындагы № 125/ө буйругу12.11.2018
ФЧМКнын 2019-жылдын 12-декабырындагы № 73/ө буйругу12.12.2019
ФЧМКнын 2019-жылдын 12-декабырындагы № 74/ө буйругу12.12.2019
ФЧМКнын 2020-жылдын 13-февралындагы № 8/ө буйругу13.02.2020
13.06.2018
ФЧМКнын 2018-жылдын 13-декабрындагы № 135/ө буйругу13.12.2018