Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ФЧМКнын буйруктары

Мыйзамдын атыКөчүрүүКабыл алынган күнү 
ФЧМКнын 2020-жылдын 05-июнундагы № 31/ө буйругу05.06.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 29-июнундагы № 32/ө буйругу24.06.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 29-июлундагы № 35/ө буйругу29.07.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 11-августундагы № 36/ө буйругу11.08.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 26-августундагы № 37/ө буйругу26.08.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 21-сентябрындагы № 41/ө буйругу21.09.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 28-сентябрындагы № 44/ө буйругу28.09.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 16-октябрындагы № 45/ө буйругу16.10.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 28-октябрындагы № 47/ө буйругу28.10.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 23-октябрындагы № 47/1/ө буйругу28.10.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 03-ноябрындагы № 48/ө буйругу03.11.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 18-ноябрындагы № 52/ө буйругу18.11.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 30-ноябрындагы № 55/ө буйругу30.11.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 19-декабрындагы № 59/ө буйругу19.12.2020
ФЧМКнын 2020-жылдын 24-декабрындагы № 60/ө буйругу24.12.2020