Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ФЧМКнын буйруктары

Мыйзамдын атыКөчүрүүКабыл алынган күнү 
24.12.2020
ФЧМКнын 2021-жылдын 14-январындагы № 2/ө буйругу14.01.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 2-февралындагы № 05/ө/п буйругу02.02.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 17-февралындагы № 8/ө буйругу17.02.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 26-февралындагы № 09/ө буйругу26.02.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 11-мартындагы № 10/ө буйругу11.03.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 25-мартындагы № 12/ө буйругу25.03.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 30-мартындагы № 14/ө буйругу30.03.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 02-апрелиндагы № 15/Ө буйругу02.04.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 12-апрелиндагы № 17/ө буйругу12.04.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 21-апрелиндагы № 19/ө 21.04.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 30-апрелиндагы № 20/Ө буйругу30.04.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 12-майындагы № 23/Ө буйругу12.05.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 01-июнундагы № 25/ө буйругу01.06.2021
ФЧМКнын 2021-жылдын 10-июнундагы № 26/ө буйругу10.06.2021