Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Конкурстун жыйынтыгы

19-05-2017

11.04.2017-ж. ФЧМКда уюштуруу-укук бөлүмүнүн эл аралык кызматташуу жана протокол секторунун башкы инспектору мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөөгө конкурс жарыяланды (2017-жылдын 11-апрелиндеги «ММ кызмат» гезити, № 15-16 сандары, КР МКК mkk.gov.kg жана ФЧМК www.sfr.kg сайттары). Конкурска катышууга каалоосун билдирген адамдардан бардыгы болуп 7 арыз келип түштү. Документтерди кабыл алуу 2017-жылдын 25-апрелине чейин жүзөгө ашырылды.

14.04.2017-ж. ФЧМКнын 2017-жылдын 14-апрелиндеги буйругу менен ФЧМКнын кадрларынын ички резервинде турган адамдар үчүн уюштуруу-укук бөлүмүнүн инспектору мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөөгө ички конкурс жарыяланды. Конкурска катышууга каалоосун билдирген резервде тургандардан бардыгы болуп 2 арыз келип түштү.

26.04.2017-ж. Резервде тургандардын берилген документтери каралган ФЧМКнын конкурстук комиссиясынын жыйыны болуп өттү. Комиссиянын чечими менен тестирлөөгө катышууга эки талапкерге тең уруксат берилди: Н.Т. Атаканова жана С.А. Дуйшенов. Тестирлөө 2017-жылдын 12-майына белгиленди.

03.05.2017-ж. Уюштуруу-укук бөлүмүнүн эл аралык кызматташуу жана протокол секторунун башкы инспектору мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө үчүн конкурска катышууга 7 талапкердин берилген документтери каралган ФЧМКнын конкурстук комиссиясынын жыйыны болуп өттү. Комиссиянын чечими менен тестирлөөгө катышууга үч талапкерге уруксат берилди: И.А. Байханов, С.Р. Маданбекова, Л.О. Омурбекова.

Негизги жана предметтик суроолор боюнча тестирлөө 2017-жылдын 19-майына белгиленди.

12.05.2017-ж. ФЧМКнын имаратында практикалык тапшырманы аткаруу өткөрүлдү. Практикалык тапшырма 5-беш суроодон турду жана 10 баллдык шкала боюнча бааланды.

Аңгемелешүүгө практикалык тапшырманы аткарууда 5 баллдан кем эмес балл алган талапкерлерге уруксат берилди:

Аты-жөнү

Тестирлөөнүн жыйынтыгы

Практикалык тапшырма

Аңгемелешүүгө уруксат берүү

Н.Т. Атаканова

23

8,1

уруксат берилди

С.А. Дуйшенов

26

7,3

уруксат берилди

13.05.2017-ж. Аңгемелешүү жүргүзүлдү. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө конкурстук комиссия талапкерлерди 10 баллдык шкала менен төмөнкү параметрлери: жеке сапаттары, иштеги сапаттары, лидердик сапаттары, кесиптик сапаттары, келечектен үмүтү, мотивациясы, карьералык өсүү жана мамлекеттик жарандык кызмат системасында алдыга жылуу үчүн талапкердин потенциалдуу мүмкүнчүлүгү, өз оюн так жана туура бере билүү шыгы боюнча баалады.

Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссия жогоруда санап өткөн параметрлерге ылайык талапкердин алган бааларын кошуу жолу менен талапкердин аңгемелешүүдө алган баллын аныктады.

Аты-жөнү

Тестирлөө

Практикалык тапшырма

Аңгемелешүү

Жыйынтык баасы

Конкурстун ЖЫЙЫНТЫГЫ

Н.Т.Атаканова

23

8,1

7,2

38,3

-

С.А. Дуйшенов

26

7,3

7,3

40,6

Дайындоого сунушталды

Конкурстук комиссия конкурстун бардык этаптары боюнча анын жыйынтыктарын кошуу жолу менен эң жогорку балл алган конкурсантты бош кызмат ордуна дайындоого сунуштоо тууралуу чечим кабыл алды.

Өткөрүлгөн ички конкурстун жыйынтыгы боюнча ФЧМКнын 2017-жылдын 15-майындагы буйругу менен:

  • Уюштуру-укук бөлүмүнүн инспектору бош кызмат ордуна Дуйшенов Суванбек Айдинович дайындалды.