Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН 2018-2020-ЖЫЛДАР ИЧИНДЕ ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

29-01-2018

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН (ФЧМК) 2018-2020-ЖЫЛДАР ИЧИНДЕ ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

(файлды жүктөп алуу)