Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

О конкурсе среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров ГСФР Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

26-09-2019