Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Информация о результатах конкурса на замещение вакантной должности «инспектор Юридического сектора ГСФР» Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

23-09-2019