Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ФЧМКнын 2020-жылдын 03-ноябрындагы № 48/ө буйругу

ФЧМКнын 2020-жылдын 03-ноябрындагы № 48/ө буйругу