Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес