Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Мыйзамдын атыКөчүрүүКабыл алынган күнү 
06.08.2018
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2018-жылдын 6-августундагы № 87 "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" МЫЙЗАМЫ 28.06.2018
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2015-жылдын 31-июлундагы № 210 "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө" МЫЙЗАМЫ29.06.2015
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2012-жылдын 15-июнундагы № 83 "2011-жылдын 16-июнунда Москва шаарында кол коюлган, Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топ тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө" МЫЙЗАМЫ17.05.2012
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2008-жылдын 23-июнундагы № 129 "Дүйшөмбү шаарында 2007-жылдын 5-октябрында кол коюлган кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөгү Көзкарандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышуучу мамлекеттердин келишимин ратификациялоо тууралуу" МЫЙЗАМЫ23.05.2008
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2007-жылдын 4-майындагы № 67 "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" МЫЙЗАМЫ 23.03.2007
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2006-жылдын 28-декабрындагы № 213 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" МЫЙЗАМЫ14.11.2006
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2006-жылдын 8-ноябрындагы № 178 "Терроризимге каршы аракеттенүү жөнүндө" МЫЙЗАМЫ 07.09.2006