Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Коррупцияга каршы иш-чаралар

Кыргызча текст