Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Коррупцияга каршы иш-чаралар

2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планын аткаруу боюнча 2017-жылдын 1-жарым жылдыгына маалымат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 170 токтомун (1-тиркемени ачып кароо) жана ФЧМКнын 2016-жылдын 15-декабрындагы № 71/Ө буйругу менен бекитилген 2017-жылга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча ФЧМКнын планын (2-тиркемени ачып кароо) аткаруу тууралуу 2017-жылдын 1-жарым жылдыгына маалымат берет.

Маалымат берүүчү жактарга

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын кызматкерлери кысым көрсөткөн учурда маалымат берүүчү жактар купуя тартибинде ушул маселе боюнча ФЧМКнын жетекчилигине кайрылса болот.

ФЧМКда Коррупциялык тобокелдиктердин тизмеги жана Коррупциогендик кызмат орундарынын тизмеги иштелип чыккан жана бекитилген.

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ФЧМКнын коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу Иманбеков Руслан Таштановичке кайрылыңыздар. тел: 0312 325529.

e-mail: [email protected]

Коррупциогендик кызмат орундарынын тизмеги (жүктөп алуу)

Коррупциялык тобокелдиктердин тизмеги (жүктөп алуу)