Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ФАТФ Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес