Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Публичные заявления ФАТФ Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес