Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Публичные заявления ФАТФ Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес