Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Перечень договоров, соглашений и меморандумов, не являющихся международным договором Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес