Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес