Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

Отчеты Статс-секретаря

28-09-2011
Отчет о результатах деятельности Статс-секретаря