Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Интервью пресс-секретаря СФР КР газете «Вечерний Бишкек» «У террористов есть свои финансисты» Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

09-11-2009