Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

«Не приписывайте нам не наши полномочия» Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

10-10-2010