Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫНЫН (мындан ары – ФЧМК) 2016-жылдагы ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ ТУУРАЛУУ ОТЧЁТУ

30-01-2017

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ФЧМКнын милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу максатында, 2016-жылы ФЧМК төмөнкү иштерди жасады:

1. Маалымат берүүчү жактардан келип түшкөн операциялар жана бүтүмдөр тууралуу маалыматтарды алуу жана каттоо, ФЧМКнын маалыматтар базасын мониторингдөө жана андан иргеп алуу.

Отчёттук мезгилде ФЧМК тарабынан төмөнкүдөй санда маалымат берүүчү жактардан келип түшкөн операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүлөр алынды жана аларды каттоо жүзөгө ашырылды:

1) БМСке келип түшкөн билдирүүлөрдүн жалпы саны – 791 748;

2) Кабыл алынуучу билдирүүлөрдүн күнүмдүк көлөмү (орточо) – 2741........

Жүктөө