Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Как защитить страну от угроз финансирования терроризма и отмывания денег? Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

04-02-2017