Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее - ГСФР) за III квартал 2017 года Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

19-10-2017