Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

18-01-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
18-01-2019
БУУ ККнын Жыйынды санкциялык тизмеги
18-01-2019
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18-январда КР Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы Гүламжан Анарбаевди кабыл алды.
16-01-2019
ФЧМКнын 2019-жылдын 16-январындагы кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегин бекитүү жөнүндө буйругу
09-01-2019
БУУ ККнын Жыйынды санкциялык тизмеги
31-12-2018
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)». Целью данного специализированного тренинга является ознакомление с новым Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», обновление и систематизация у слушателей знаний в области ПОД/ФТ, усиление профессиональных умений и навыков осуществления аналитической деятельности при работе с данными, а также ознакомление с современными подходами ПОД/ФТ. По завершении курса слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.
27-12-2018
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин Жыйынды санкциялык тизмеги
27-12-2018
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)».
27-12-2018
Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын улуттук тизмегинин жаңыланган редакциясы
18-12-2018
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (мындан ары – ФЧМК), интернет-басылмаларында жарыяланганбанк эсептеринин жана банк ячейкаларынын реестрин түзүү маселеси боюнча төмөнкүлөрдү билдирет:
14-12-2018
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (мындан ары – ФЧМК) 2018-жылдын 1-сентябрынан тартып Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 6-августундагы № 87 «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы (мындан ары – Мыйзам) күчүнө киргендигин билдирет.
13-12-2018
​БУУ ККнын Жыйынды санкциялык тизмеги
13-12-2018
БУУ ККнын Жыйынды санкциялык тизмеги
13-12-2018
Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын улуттук тизмегинин жаңыланган редакциясы
11-12-2018
В рамках квоты Росфинмониторинга для Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики