Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

14-06-2024
2024 жылдын 14-июнундагы ФЧМКнын № 64/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
04-06-2024
2024-жылдын 4-июнундагы ФЧМКнын №63/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.
03-06-2024
В период с 27 по 31 мая 2024 года в г. Бишкек состоялись заседания рабочих групп, 40-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), 3-й Форум парламентариев государств-членов ЕАГ и 27-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).
27-05-2024
2024 жылдын 27-майындагы ФЧМКнын № 62/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
24-05-2024
2024 жылдын 24-майындагы ФЧМКнын № 59/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
24-05-2024
2024-жылдын 24-майындагы ФЧМКнын №60/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.
24-05-2024
2024-жылдын 24-майындагы ФЧМКнын №61/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоо киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
15-05-2024
2024 жылдын 15-майындагы ФЧМКнын № 56/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
15-05-2024
ФЧМКнын 2024-жылдын 15-майындагы № 57/ө буйругу менен ФЧМКнын 2020-жылдын 24-декабрындагы № 61/ө “Жогорку жана төмөнкү тобокелдиктердин типтүү критерийлерин бекитүү жөнүндө” буйругуна өзгөртүүлөр киргизилген.
14-05-2024
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров на замещение младшей группы административных должностей.
08-05-2024
2024 жылдын 8-майындагы ФЧМКнын № 54/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүл киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
29-04-2024
​1267 (1999), 1989 (2011) жана 2253 (2015) резолюциялары менен түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин төрагасы ИШИМ (ДАИШ), "Аль-Каида" жана ага байланыштуу адамдар, топтор, ишканалар жана уюмдар Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өкүлдөрүнө жана байкоочуларына болгон урмат-сыйын күбөлөндүрөт жана төмөнкүлөрдү билдирүүнү каалайт:
26-04-2024
2024 жылдын 26-апрелындагы ФЧМКнын № 53/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
25-04-2024
2024 жылдын 25-апрелиндеги ФЧМКнын № 52/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
23-04-2024
2024 жылдын 23-апрелиндеги ФЧМКнын № 51/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүү киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)