Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

29-02-2024
2024 жылдын 29-февралындагы ФЧМКнын № 25/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине ​ө​згө​ртү​ү​лө​р киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
28-02-2024
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров на замещение младшей и старшей групп административных должностей.
27-02-2024
2024 жылдын 27-февралындагы ФЧМКнын № 22/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоолор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
27-02-2024
2024 жылдын 27-февралындагы ФЧМКнын № 23/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоолор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
20-02-2024
2024-жылдын 20-февралындагы ФЧМКнын №19/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.
20-02-2024
2024-жылдын 20-февралындагы ФЧМКнын №20/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоолор киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
20-02-2024
2024 жылдын 20-февралындагы ФЧМКнын № 21/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоолор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
16-02-2024
2024 жылдын 16-февралындагы ФЧМКнын № 17/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
14-02-2024
2024 жылдын 14-февралындагы ФЧМКнын № 14/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
09-02-2024
1267 (1999), 1989 (2011) жана 2253 (2015) резолюцияларына ылайык, ИГИЛ (ДАИШ), Аль-Каида жана аны менен байланышкан адамдарга, топторго, ишканаларга жана уюмдарга карата түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин комитетинин төрагасы Туруктуу Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлдөр жана байкоочулар төмөндөгүлөрдү билдирүүнү каалайт:
08-02-2024
2024 жылдын 8-январындагы ФЧМКнын № 13/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине озгоруулор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
06-02-2024
2024-жылдын 6-февралындагы ФЧМКнын №11/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.
06-02-2024
2024-жылдын 6-февралындагы ФЧМКнын №12/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоо киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
05-02-2024
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, свидетельствует свое уважение постоянным представителям государств –– членов Организации Объединенных Наций и желает сообщить следующее:
02-02-2024
ТИК/ККЛК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарды бузгандыгы үчүн коммерциялык банк жоопкерчиликке тартылды