Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

18-03-2019
Проводится конкурс на замещение вакантной административной должности "Пресс-секретарь" среди лиц, числящихся во внутреннем и Национальном резервах кадров
18-03-2019
Проводится конкурс на замещение вакантной административной должности "старший инспектор Юридического отдела" среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12-03-2019
В соответствии с приказом ГСФР от 12 марта 2019 года № 22/лс Нурланова Мээрим Нурлановна назначена на вакантную должность «инспектор Отдела противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ГСФР» на основе решения конкурсной комиссии ГСФР по результатам конкурса из числа лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров.
07-03-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
06-03-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
01-03-2019
В соответствии с приказом ГСФР от 28 февраля 2019 года № 20/лс Мамытова Бактыгуль Уланбековна назначена на вакантную должность «старший инспектор Отдела информационного и технического обеспечения ГСФР» на основе решения конкурсной комиссии ГСФР по результатам конкурса из числа лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров.
21-02-2019
​Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматындаКыргыз Республикасынын вице-премьер-министри А.С. Омурбекованын 2019-жылдын 1-февралындагы № 21-2230 тапшырмасын аткаруу максатында ФЧМКда 21-февраль – Эл аралык эне тил күнүн белгилөөгө арналган тематикалык бурч жасалгаланды.
20-02-2019
БУУ ККнын Жыйынды санкциялык тизмеги
18-02-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
13-02-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор на 32-часовой специализированный курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
13-02-2019
2019-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын (мындан ары - ФЧМК) төрагасы Анарбаев Гуламжан Сатбалдыевич менен ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсесинин башчысы Пьер фон Аркстын жолугушуусу болду.
11-02-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
11-02-2019
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (мындан ары – ФЧМК) Кыргыз Республикасында болгон террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктерин баалоо үчүн иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча ишти баштады (мындан ары – тобокелдиктерди улуттук баалоо).
07-02-2019
2019-жылдын 6-февралында ФЧМКнын № 12/ө «Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышы бардыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» буйругу чыгарылды.
05-02-2019
ФЧМКда террористтик ишти каржылоо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) тобокелдиктерин улуттук баалоону (мындан ары - тобокелдиктерди улуттук баалоо) жүргүзүү жана террористтик ишти каржылоонун жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруунун (адалдоонун) аныкталган тобокелдиктерин азайтуу боюнча улуттук стратегияны (мындан ары - улуттук стратегияны) иштеп чыгуу маселелери боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун жыйындары өткөрүлүүдө