Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

21-09-2023
2023 жылдын 21-сентябрындагы ФЧМКнын № 77/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
19-09-2023
2023-жылдын 19-сентябрындагы ФЧМКнын №75/Ө жана №76/Ө Буйруктары менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү жана толуктоо киргизилди.
18-09-2023
2023-жылдын 18-сентябрындагы ФЧМКнын №73/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоо киргизилди.
15-09-2023
Объявление о проведении открытого конкурса на зачисление в резерв кадров Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
13-09-2023
13.09.2023г. приказом ГСФР № 69/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)
12-09-2023
В период с 4 по 5 сентября 2023 года на оз. Иссык-Куль (Кыргызская Республика) состоялся III-й Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
12-09-2023
6 сентября 2023 года в Кыргызской Республике состоялась II-я Встреча с донорами и провайдерами технического содействия, действующих в регионе ЕАГ.
07-09-2023
2023-жылдын 7-сентябрындагы ФЧМКнын №68/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.
01-09-2023
Ички контроль тутумун уюштуруу боюнча талаптарды бузгандыгы жана каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык контролдоого жана кабарлоого тийиш болгон операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө билдирүүлөрдү берүү талаптарын, тартибин жана мөөнөттөрүн бузгандыгы үчүн коммерциялык банк жоопкерчиликке тартылды
24-08-2023
2023-жылдын 24-августундагы ФЧМКнын №67/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.
17-08-2023
2023-жылдын 17-августундагы ФЧМКнын №65/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.
17-08-2023
2023-жылдын 17-августундагы ФЧМКнын №66/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоо киргизилди.
16-08-2023
2023 жылдын 16-августундагы ФЧМКнын № 64/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
10-08-2023
2023 жылдын 10-августундагы ФЧМКнын № 62/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)
10-08-2023
2023 жылдын 10-августундагы ФЧМКнын № 63/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)