Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Финансылык Чалгындоо Мамлекеттик Кызматы

ФЧМКнын төрагасынын иш-аракеттер/милдеттенмелер планы

2014-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын максаттарына/милдеттерине жетүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын иш-аракеттер/милдеттенмелер планы


2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын максаттарына/милдеттерине жетүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын иш-аракеттер/милдеттенмелер планы