Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жумуш орундар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы конкурс жарыялайт
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Объявляется открытый конкурс на замещение вакантной должности "заведующий юридическим отделом"
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Объявляется открытый конкурс на замещение вакантной должности "уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции "