Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жумуш орундар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы конкурс жарыялайт
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Заведующего Отделом противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Г-А) - 1 ед.