Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жумуш орундар

ФЧМК төмөнкү бош административдик мамлекеттик жана жарандык кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт
ФЧМК төмөнкү бош административдик мамлекеттик жана жарандык кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности «Пресс-секретарь (категория Г-Б)»
Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной должности «Старший инспектор Юридического отдела ГСФР (категория М-А)»