Государственная служба Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Анонсы

To all financial institutions and non-financial categories of persons (DNFBPs)
The State Financial Intelligence Service under the Government of the Kyrgyz Republic (hereinafter - the SFIS) reports that the Law of the Kyrgyz Republic "On Combating the Financing of Terrorist Activities and Legalization (Launde...
This material not availabe in English yet
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын улуттук тизмегинин жаңыланган редакциясы жайгаштырылды (2018-жылдын 11...