Государственная служба Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Анонсы

Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической дея...
Бардык жеке жана юридикалык жактарга(ру)
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө Террористтик жана экстремисттик ишке же массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жеке жана юридикалык жактардын улуттук тизмегинин жаңыланган редакциясы жайгаштырылды (2018-жылдын 11...