Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Онлайн тренинг УНП ООН и ГСФР по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

17-09-2020