Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

28-10-2020