Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Внесены изменения в Перечень высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

19-12-2020