Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Интервью председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики на Vesti.kg Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

16-02-2021