Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Перезагрузка отношений ГСФР КР с партнерами по развитию: ЕАГ и МУМЦФМ Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

24-02-2021