Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Внесены дополнения в Перечень высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

26-02-2021