Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Комитет Совета Безопасности по санкциям 1970 года вносит поправки в два пункта своего санкционного списка Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

29-04-2021