Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди

25-10-2022

Мавритания Ислам Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Никарагуа Республикасы) аланып салынды. Кайман аралдары, Уганда Республикасы Камбоджа жана Конго Республикасы үчүн Тизмеге киргизүү үчүн негиздер өзгөртүлдү. Мьянма Союзунун Республикасы үчүн Чара (санкция) өзгөртүлдү.

Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине Бириккен Танзания Республикасы жана Вьетнам Социалисттик Республикасы менен толукталды

Жогоркутобокелдиктегиөлкөлөрдүнжанылангантизмеги,PDFжанаEXCEL электрондук форматтарында ушул веб-сайттын «Тизмектер»бөлүмүнүн«Жогоркутобокелдиктеги өлкөлөрдүнтизмеги»бөлүмчөсүнөжеткиликтүү.