Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

19-01-2023

2023-жылдын 19-январындагы ФЧМКнын №6/Ө/П Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди