Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

03-03-2023

2023-жылдын 3-мартындагы ФЧМКнын № 27/Ө/П Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди