Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

14-04-2023

2023-жылдын 14-апрелиндеги ФЧМКнын №41/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.