Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

27-04-2023

2023-жылдын 27-апрелиндеги ФЧМКнын №44/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.