Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

07-09-2023

2023-жылдын 7-сентябрындагы ФЧМКнын №68/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.