Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

18-09-2023

2023-жылдын 18-сентябрындагы ФЧМКнын №73/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоо киргизилди.