Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

27-03-2024

2024-жылдын 27-мартындагы ФЧМКнын №33/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.