Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

29-03-2024

2024 жылдын 29-мартындагы ФЧМКнын № 37/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толтуктоолор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)