Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Баардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

19-04-2024

1718 резолюциясына ылайык түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин комитетинин төрагасы Бириккен Улуттар Уюмундагы Туруктуу өкүлдөрдү жана байкоочуларды урматтайт жана төмөндөгүлөрдү билдирүүнү каалайт:

04/15/2024-жылы Комитет жеке адамдардын жана юридикалык жактардын санкциялык тизмесинде сызып жана/же астын сызуу менен белгиленген төмөнкү жазууга түзөтүүлөрдү киргизди.