Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Интервью статс-секретаря ГСФР ПКР (опубликовано 16 сентября 2016 г. В газете «В конце недели» ) Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

16-09-2016