Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Тобокелдиктерди баалоонун жыйынтыктары жөнүндө отчет жарыяланды

24-03-2017

Ушул сайттын "Өз ара баалоо" бөлүмүндө Кыргыз Республикасында кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана террористтик ишти каржылоо тобокелдиктерин баалоонун жыйынтыктары жөнүндөгү отчеттун кыскартылган версиясы жайгаштырылды.