Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Окуялар

23-12-2022
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун (ЕАТ) жана ФАТФдын расмий сайттарында Кыргыз Республикасынын прогресси жөнүндө 4-отчету жарыяланды.
05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.
24-03-2017
Кыргыз Республикасында кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо) жана террористтик ишти каржылоо тобокелдиктерин баалоонун жыйынтыктары жөнүндөгү отчет жарыяланды
25-01-2017
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтому менен ФЧМКга тизмектерди, маалымдамаларды, типтүү формаларды жана нускамаларды бекитүү бөлүгүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктары өткөрүлүп берилген.
01-11-2016
В разделе «Законодательство (Приказы)» настоящего сайта размещены обновленные редакции:
08-02-2016
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещены обновленные редакции: 1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 8 февраля 2016 года); 2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 17 января 2016 года).
19-01-2016
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещены обновленные редакции (по состоянию на 19 января 2016 года): 1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; 2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
22-12-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 22 декабря 2015 года).
22-12-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 22 декабря 2015 года).
11-12-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещены обновленные редакции (по состоянию на 11 декабря 2015 года): 1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; 2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения; 3) Перечня лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера.
03-12-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 3 декабря 2015 года).
01-12-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 1 декабря 2015 года).
17-11-2015
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 17 ноября 2015 года).