Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бардык жеке жана юридикалык жактарга

24-04-2018

1988 (2011) резолюциясы менен түзүлгөн БУУнун Коопсуздук Кеңешинин комитети тарабынан 2018-жылдын 10-апрелинде Активдерин тоңдурууга, барып келүүгө тыюу салынууга жана куралдык эмбаргого жаткан жактардын жана уюмдардын тизмесине TAi.004 идентификациялык коддуу жеке жак боюнча өзгөртүүлөр киргизилди.