Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Кыргыз Республикасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды

05-09-2018

Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.

Пресс-релиз ЕАТтын сайтында жайгаштырылган: https://eurasiangroup.org/ru/otchet-vzaimnoy-ocenk...

Отчет ЕАТтын сайтында жайгаштырылган: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Отче...