Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

24-01-2019

ФЧМКнын 2019-жылдын 23-январындагы № 5 буйругу менен ФЧМКнын расмий сайтынын (www.fiu.gov.kg) «Тизмектер» бөлүмүндө жайгаштырылган, ФЧМКнын 2019-жылдын 16-январындагы № 3/ө буйругу менен бекитилген Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышы бардыгы жөнүндө маалыматы бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.